MET

Neve sulla Sp 85 di Vallombrosa

Città Metropolitana di Firenze
Metrocittà Firenze, nevica sui passi appenninici - Galleria fotografica

Neve sulla Sp 85 di Vallombrosa

25/03/2020
Città Metropolitana di Firenze