MET

Alessandra Gallego Bressan (Foto di Daniela Mencarelli - Ufficio Stampa, redazione Met

Città Metropolitana di Firenze
Consiglio Metrocittà Firenze. Entra Alessandra Gallego Bressan

Alessandra Gallego Bressan (Foto di Daniela Mencarelli - Ufficio Stampa, redazione Met

29/09/2022
Città Metropolitana di Firenze