MET

Oscar Ghiglia, 'La modella'

Città Metropolitana di Firenze
Mezz’ora d’arte: alla scoperta di Oscar Ghiglia - Video

Oscar Ghiglia, 'La modella'

23/04/2022
Città Metropolitana di Firenze - Mus.e